HTML tutorial

برای دست یابی به یک مقاله برتر آکادمیک، ذکر چند منبع ضروری است؟

سوال: برای نوشتن مقاله حداقل چه تعداد منبع نیاز داریم؟

پاسخ: "این سوال را بایستی از استاد مشاورتان بپرسید!"

این مکالمه کوتاه بخشی از سوالات بسیاری از افراد است که می خواهند یک مقاله مناسب بنویسند. لیکن قبل از پرداختن به این سوال باید در نظر داشت، هدف ما از آوردن نام منابع چیست؟  گرچه اسامی مترتب منابع در پایان هر مقاله امری روتین محسوب می شود، اما هدف از آوردن نام آنها در بخش رفرنس ها باید به گونه ای باشد که هدف از ارائه بخش منابع را برای ذهن مخاطب براورده سازد و به نوعی ارضای خواننده از صحت و سقم مقاله را تایید کند.

بنابراین لیست کردن منابع استفاده شده بدین جهت است که به ذهن خواننده جواب معینی در قبال سوال ها، ابهام ها، ایده ها و فرض ها بدهد. مثلا می گوییم: همانگونه که فلان دانشمند به نتیجه خود رسیده است و... .  یعنی این جمله به خواننده اینگونه القا می شود که فرض ما از پشتوانه علمی برخوردار است. لذا باید به تعداد منابعی که نیاز است ذکر کنیم تا بدین ترتیب جملات مهم مقاله خود را مستحکم کنیم.

یک راه بسیار خوب برای آنکه بتوانیم در مقاله خود پشتوانه لازم برای رفرنس ها برقرار کنیم، توجه به نکات زیر است:

معین کنیم کدامیک از جملات بدون پشتوانه علمی هستند.

تنها از یک منبع استفاده نکنیم. بلکه برای یک موضوع ضروری، ذکر 2 یا 3 منبع باعث استحکام بخشی موضوع است.

برای جملاتی که پشتوانه علمی ندارند حتی المقدور بتوانیم از منابع موجود برای آنها استفاده کنیم.

اگر موضوع تحقیق یک موضوع چالشی باشد بگونه ای که نظرات متفاوتی درباره آن وجود دارد، از تمامی آنها استفاده کنیم.

مخلص کلام اینکه، می بایست خلاهای اطلاعاتی در کار تحقیقاتی خود شناسایی کنیم.

    ارسال دیدگاه:


    logo-samandehi