HTML tutorial

شناخت ژورنال پولی و رایگان:

شناخت ژورنال پولی و رایگان:

 

با توجه به اینکه بعضی از مجلات خارجی برای داوری و چاپ مقالات هزینه  میگیرند و بعضی بصورت رایگان مقاله را داوری کرده و چاپ میکنند.

چه راهی وجود دارد که بفهمیم مجله مورد نظر رایگان هست یا پولی ( open acces) ؟

و چطور میشود فهمید که هزینه ی مجله مورد نظر برای چاپ مقاله مورد نظر چقدر می باشد؟

 

 

خب این شاید سوال خیلی از محققینی باشه که اول راهند برای ارسال مقاله. اما معمولا تمام اطلاعات مربوط به ژورنال، این که هزینه ی چاپ پولی باشه ( apen acces) یا رایگان داخل قسمت راهنمایی برای نویسنده " Author Guidelines " نوشته شده .

 

    ارسال دیدگاه: