HTML tutorial

چرا اساتید به کمیت مقالات فکر میکنند؟

چرا اساتید به کمیت مقالات فکر میکنند؟

ارزشیابی سطح اساتید متاسفانه با گونه ای شده که دیگر نمیتوان با ملاک مقالات آنها را ارزیابی کرد.

ملاک فعلی ارتقای اساتید تعدد مقالات است و این باعث شده تا خیلی از اساتید دانشگاها مقالاتی با سطح علمی پایین بدهند و همین امر هم باعث شده که مقدار رفرنس شدن مقالات ما کاهش بیابد.
 وزارت علوم به نوعی این مسأله را به استادان القا می‌کند که برای ما تعداد مقالات مهم است و چون دانشگاه‌های کشور در حال افزایش رتبه خود در سطح جهانی هستند، بدون توجه به محتوا درصدد افزایش تعداد آن هستند . آنچه مشخص است دانشگاه‌ها استادان را به این مسأله سوق می‌دهند.
 اما برای تقویت بنیان‌های علمی استادان و دانشگاه‌ها، ارتقا سطح اساتید باید از ارزیابی کمیت مقاله به کیفیت مقالات تبدیل شود. اگر کنترلی صورت می‌گیرد و استادی مدعی می‌شود که من چندین مقاله دارم لازم است تا محتوای مقالات هم بررسی شود و تنها به عنوان و تعداد مقالات توجه نشود. بنابراین اگر معیارها از کمی ‌به کیفی تغییر کند مسلماً شرایط تغییر می‌یابد.
اساتید دانشگاه به دلیل مواجه بودن با حقوق خود و ملاک حقوق بیشتر ،تعداد مقالات بیشتر میباشد. بی‌تردید  این مسأله بر کیفیت کار استادان و پژوهش های آنها  تاثیر می‌گذارد. و اگر استادی برای تحقیق خود ارزش قایل باشد و از صبح تا غروب به پژوهش بپردازد پس باید دانشگاه هم هزینه ی آن را بپردازد و حق استاد در این زمینه داده شود.

 

    ارسال دیدگاه: