HTML tutorial

اهداف و زمینه های فعالیتی شرکت های دانش بنیان چیست؟

۱- ایجاد زمینه به کارگیری هرچه بیشتر توانایی­های دانشگاه­ها و واحدهای پژوهشی و اعضای هیات علمی در جامعه

۲- تجاری سازی یافته­ های پژوهشی

۳- ترغیب هیئت علمی دانشگاه­ها و واحدهای پژوهشی برای فعالیت­های بیشتر در رفع نیاز جامعه و امکان افزایش درآمد اعضاء هیئت علمی

۴- افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه­ها و واحدهای پژوهشی

 زمینه ­های فعالیت

۱- انجام پژوهش­های کاربردی و توسعه ­ای

۲- ارائه خدمات تخصصی و مشاوره­ای (خدمات علمی،‌ تحقیقاتی و فنی)

۳- تولید محصولات با فنّاوری نوین(توسعه فنّاوری)

۴- انجام خدمات نظارتی بر پروژه­های پژوهشی، ‌اجرائی و مشاوره­ای

۵- ارایه خدمات توسعه کارآفرینی

۶- ایجاد مراکز رشد و خدمات ایجاد و توسعه کسب و کار

۷- ارایه خدمات توسعه محصول جدید

۸- ارایه خدمات ایجاد و توسعه خوشه های کسب و کار

۹- تشخیص فرصت های کارآفرینی

۱۰- انجام خدمات توسعه فنّاوری

۱۱- انجام خدمات ورود کسب و کارها به بازار بین الملل و جهانی کردن آنها

۱۲- برنامه ریزی و اجرای طرحهای توسعه کارآفرینی در سطوح ملی، منطقه ای و محلی

 

    ارسال دیدگاه: