HTML tutorial

چند دلیل عدم پذیرش چکیده ی یک مقاله در مجلات علمی

چند دلیل عدم پذیرش چکیده ی یک مقاله در مجلات علمی

 


1) وجود ابهام در عنوان یا موضوع مقاله

2) وجود مقالات مشابه پیشین با موضوع مقاله

3) معلوم نبودن زمینه ی اصلی تحقیق

4) نمونه گیری اشتباه یا نامناسب

5) رعایت نکردن اصول مقالهنویسی مربوط به نشریه

6) وجود ارقام اشتباه در نتایج آماری

7) نبودن بحث و پرداختن به نتیجه

8) چکیده ی مقاله متناسب با رنج مجاز مجله نباشد

9) غلط تایپی و اشتباهات گرامری و نبود دقت در مقاله نویسی

10) بی ارتباط بودن موضوع مقاله با موضوعهای نشریه

 

    ارسال دیدگاه: