HTML tutorial

یک مقاله ی آکادمیک، چند منبع لازم دارد؟؟

 

تعداد مشخص شده ای برای منبع وجود ندارد. در کل باید پرسید که هدف از ذکر منابع چیست؟

 

هدف از بخش منابع چیست؟

هدف از بخش منابع در واقع این است که از ایده و فرضیه ای که داریم دفاع کنیم و در برابر سوال خوانندگان مدارکی به صورت سند داشته باشیم. و درواقع به این هدف است که به خواننده بگوییم که حرف های زده شده در مقاله و روش های انجام شده، قبلا هم مثلا در فلان مقاله انجام شده و مقاله دارای پشتوانه ی علمی است.

 

در نتیجه بهتر است به تعدادی که خواننده را به این نتیجه برساند که این مقاله دارای پشتوانه ی علمی است، باید منابع ذکر کنیم.

 

یک راه بسیار خوب برای دانستن اینکه آیا با این مقالات و این تعداد رفرنس توانسته ایم پشتوانه ی لازم را ایجاد کنیم یا خیر این است که به سوالات زیر پاسخ دهید:

 

1- آیا در مقاله من تمام جملات دارای پشتوانه ی علمی هستند؟

 

2- آیا زیاد تر از حد به یک منبع تکیه نکرده ام؟ آیا برای بیان نکات اساسی تحقیقم از 2 یا 3 منبع استفاده کرده ام؟

 

3- آیا جملاتی که منبع ندارند با منابع موجود میتواند علمی بودن خودش را ثابت کند؟

 

4- اگر موضوع تحقیق من ، نظرات مخالفی درباره ی آن وجود داشته باشد، آیا از هر دو جنبه ی موضوع، منابعی را ذکر کرده ام؟

 

 نکته: یکی از مهارت های تحقیق و نوشتن مقاله این است که بتوانیم خلاء های اطلاعاتی را پیدا کنیم

    ارسال دیدگاه: