HTML tutorial

نگارش کامل یک مقاله (قسمت اول: چکیده ی مقاله)

 

چکیده‌ مقاله: Abstract
abstract مقاله خلاصه ی مقاله. از نظر بسیاری از مجلات، چکیده با خلاصه مقاله متفاوت است. (معمولا چکیده مقاله ای که قبل از ارسال اصل مقاله برای مجله ارسال میشود، چکیده مقاله پیشین میگویند که با چکیدهای که در پایان مجلات آورده میشود چکیده پسین فرق میکند).
چکیده در واقع قسمتی از مقاله است که خواننده بعد از خواندن عنوان مقاله آن را میخواند و در نتیجه باید علاوه بر خلاصه بودن، مطالب کلی و اصلی مقاله را در بر داشته باشد تا خواننده با خواندن چکیده مقاله، به خواندن کل مقاله ترقیب شود. ‌
قبل از نوشتن چکیده بهتر است به قسمت «توضیحاتی برای نویسندگان» مجله رفته و مواردی که برای نوشتن چکیده برای ژورنال مربوطه است را رعایت کنید. مثلا تعداد کلمات برای چکیده مقاله چه قدر باشد.

عموما چکیده‌ باید دارای‌ قسمت های زیر باشد:
• حقایق‌ واصول‌ بکار برده‌ شده‌
• روشها
• نتایج‌
• اهمیت‌ نتایج‌ و تعبیر و تفسیر آنها
چکیده‌ مقاله‌ باید دارای مطالب‌ یافت‌ شده‌ در کار پژوهشی، و نتایج اصلی و اهمیت‌ کار انجام شده باشد. مطالبی که در مقاله اصلی نیست نباید در چکیده هم باشد و چکیده باید یافته های مقاله اصلی را داشته باشد. بهتر است از عباراتی مثل رجوع شود مقاله یا بر اساس روشی یا بحثی که در مقاله ذکر شده استفاده نمود زیرا این ها هیچ اطلاعاتی برای خواننده ندارد و فقط تعداد مجاز کلمات استفاده شده در چکیده را برای شما کم میکند. آن چیزی که اهمیت دارد، یافته های تحقیق و اهمیت آن است که باید به طور دقیق ذکر شود.

چهار جزء اصلی‌ هر چکیده‌ عبارتند از:
۱- یافته‌ های تان‌. ممکن است در قسمت عنوان مقاله هم ذکر شده باشد.
۲- روش به کار برده شده البته در صورتی که جالب و نوین باشد و تکراری نباشد.
۳- نتایج‌ اصلی‌ کار به طور ساده و خالی از ابهام و به صورت خلاصه.
نکته: معمولا حجم چکیده نباید بیش از 150 کلمه شود.
در قسمت چکیده بهتر است که از کلمات مخفف استفاده نشود. از اشکال و جدول استفاده نکنید. همچنین از آدرس آنها استفاده نشود.
بهتر است از استفاده از جملاتی که نیاز به دادن رفرنس است در قسمت چکیده استفاده نشود اما در صورتی که استفاده کردید باید مشخصات کلی رفرنس (زمان چاپ، نام نویسنده و ... ) ذکر کنید.

نویسنده: researcheditor.ir

    ارسال دیدگاه: