ادیتور(Editor) کیست؟

به معنای ویراستار است .معنی آن در حوزه ی آکادمیک وسیع تر میباشد. ادیتور کسی است که مقالات ارسالی به یک مجله را مدیریت میکند. به این صورت که مقالات را از نظر ساختار و معانی و دستوری بررسی میکند و در صورت وجود مشکل، آن را همراه یک بیانیه به نویسنده اطلاع میدهد و نویسنده باید اشکال مورد نظر را برطرف کند. مثلا اصلاح رفرنس، قسمت بندی مقاله، ساختار ابسترکت و حتی حاشیه‌کاغذ. از نظر علمی هم بررسی میکند که آیا مقاله با موضوعات مربوط به ژورنال ارتباط دارد و قابلیت ارسال به داوران را دارد.ادیتور در نهایت مقاله را برای داور یا داوران ارسال میکند. سخت گیری ادیتور بستگی به اعتبار مجله هم دارد. در صورت ارسال مقاله خود با کلمه ی  ویت ادیتور (With Editor) برخورد کردید به این معنی میباشد که مقاله ی شما تحت بررسی ادیتور میباشد و ادیتور تصمیم میگیرد که مقاله رد شود یا اصلاحات نیاز دارد یا قابلیت ارسال به داوران را دارد.

ارسال دیدگاه: