HTML tutorial

انواع دستبرد علمي

انواع دستبرد علمي 

1-      سرقت ادبی مستقيم Copy & Paste: نويسنده اثر را كلمه به كلمه و بدون هيچ استنادي و يا استفاده از علامت نقل قول به عنوان اثر خود وانمود كند.

 

2-     سرقت ادبی تغییر کلمات Word Switch: زمانی که متنی از منبع اصلی گرفته شده و تنها دو، سه کلمه از آن تغییر یابد.

3-      سرقت ادبی در سبک نگارش Style:  زمانی که نویسنده جملات منبع اصلی را پاراگراف به پاراگراف و خط به خط دنبال کند، هر چند هیچ یک از کلمات وی همانند منبع اصلی نباشد.

 

4-       سرقت ادبی از نوع تشبیه ( Metaphor )تشبیه یا استعاره یعنی یک ایده واضح که به خواننده این امکان را می دهد که حس و درک نزدیک تری از یک رویداد و یا واقعه داشته باشد.پس تشبیه و استعاره به عنوان بخش مهمی از سبک خلاقانه یک نویسنده به حساب می آید. در برخی موارد فرد توانایی توضیح دادن درباره ایده های مهم کار خود را ندارد، بنابراین از جملات سلیس متن اصلی استفاده می نماید.

 

5-       سرقت ادبی ایده: Idea  زمانیکه فرد نویسنده در مقاله خود راه حل و یا ایده خلاقانه ایی را بیان می کند، این ایده و راه حل منسوب به وی خواهد بود. در بسیاری از موارد، افراد تازه کار در افتراق بین اطلاعات عمومی رایج و ایده های نویسنده در منبع اصلی مشکل دارند.

حیطه دانش عمومی، به هر گونه ایده و یا راه حلی گفته می شود که بیشتر افراد با هر سطح سواد و دانشی آنرا پذیرفته اند. بنابراین نیاز به منبع دادن ندارند.


راهبرد اساسی در مقابله با سرقت ادبی
در مبارزه با تقلب (هر نوع تقلبي) سه راهبرد اساسي وجود دارند: 

كاهش انگيزه براي انجام تقلب و جلوگيري از بروز آن
 شناسايي موثر و دقيق تقلب انجام شده

 برخورد با  فرد متخلف و جبران تقلب انجام شده

 

    ارسال دیدگاه: