HTML tutorial

پایگاه اطلاعاتی ساینس دایرکت Science Direct

یکی از بزرگترین پایگاه های اطلاعاتی الزویر، ساینس دایرکت است که در حال حاضر بیش از 3100 مجله علمی و حدود 11000 کتاب در حوزه های مختلف علوم پزشکی، فیزیک، مهندسی، انسانی و زیست شناسی و ... در آن عرضه می گردد. هم اکنون بیش از یازده میلیون مقاله علمی و فصل کتاب در این پایگاه قرار دارد و سالانه حدود 500 هزار عنوان به آن افزوده می شود. مجلات و کتاب های موجود در ساینس دایرکت، حوزه های علمی زیر را تحت پوشش دارد :

 

 

 

    ارسال دیدگاه: