HTML tutorial

پژوهشگر خوب کیست؟

پژوهشگر خوب کیست؟

 

این که میگن روحیه پژوهشی به چه معناست؟  واقعا خصوصیت یک پژوهشگر خوب چیه؟ یک نفر چه کارهایی باید انجام بده تا بهش بگیم پژوهشگر خوب؟ روش های فکر کردن وراهکار های  یک پژوهشگر موفق چیست؟

 

داشتن انگیزه قوی برای بکاربردن استعداد وخلاقیت

ایمان به نوآوری و نونگری دایمی

داشتن اعتمادبه نفس قوی ، کنجکاوی ، وایده پردازی

بکارگیری تمام حواس پنج گانه حتی گاهی بکارگیری حس ششم وسعی در دیدن آنچه که نمی بینیم

استفاده از توانایی ها ،  ،مهارت ها ، دانسته ها

دوست داشتن ایده انتخابی وتلاش و پی گیری مداوم

 داشتن هدف در پژوهش و نیاز جامعه امروز وآینده به یک پروژه خاص

 برنامه ریزی زمان بندی با در نظر داشتن مراحل انجام پروژه وشروع به کار

به روز بودن  کیفیت وکمیت وآماده نمودن ابزار وامکانات  و.....

گاهی بر گشتن و دوباره مراحل پروژه را  برای رفع نواقص ،نقدو بر رسی   کردن

از همه مهمتر در کار تیمی  که اساس  یک پژوهش موفق است

به عقاید وفعالیت های دیگران احترام گذاشتن هرچند بسیار ساده باشد ..

 

تبدیل شدن به یك پژوهشگر موفق:

كسب شناخت لازم از خود (زمینه علاقه مندی)

سواد علمی و در نهایت كسب آموزش های لازم

 صبر و مداومت بالا

 برنامه ریزی و مشخص نمودن افق دید كوتاه و بلند مدت

كسب تجربه از افراد موفق (ارتباط با آنها)

داشتن جسارت در انجام كارهای بزرگ

 

    ارسال دیدگاه: