HTML tutorial

نکات کلی استناد کردن در مقالات و پایان نامه ها

نکات کلی استناد کردن در مقالات و پایان نامه ها

1- کلیه اسامی، واژه ها و مفاهیم لاتین، باید به فارسی نوشته و معادل لاتین آن ها برای اولین باری که استفاده می شوند به صورت پاورقی در همان صفحه با قلم Times New Roman 10 آورده شوند.

2- تمام پاراگراف ها، جدول ها و نمودارها غیر از مواردی که خود نوشته اید، باید با ذکر منبع باشد.

3- استفاده از مطالب مندرج در روزنامه ها، مجلات عمومی، وبلاگ ها، سایت های عمومی، مصاحبه با خبرگزاری ها و مواردی از این دست استناد علمی ندارند.

4- تمام منابع داخل متن باید در فهرست منابع موجود باشند. همچنین نباید منبعی در لیست منابع وجود داشته باشد كه در متن به آن ارجاع نشده باشد.

5- در صورتی که مطلبی را عیناً ذکر می کنید داخل گیومه قرار دهید. ولی اگر به صورت خلاصه یا برداشتی از آن باشد نیازی به گیومه نیست.

6- ارجاعات به دو صورت است: مطلبی را ازجایی برداشته و عیناً ذکر می کنید که در این صورت انتهای همان پاراگراف منبع را ذكر می نمایید. در مواردی كه مطلبی را از جایی می آورید كه خود آن سند به شخص یا اشخاص دیگری ارجاع داده است باید انتهای پارگراف بیان نمایید (فلانی، سال به نقل از فلانی، سال). و یا می توانید در ابتدای جمله این موضوع را بیان کنید.

7- در صورتی که به دو مقاله مختلف یک نویسنده که در یک سال منتشر شده است ارجاع دهیم باید با حروف فارسی یا انگلیسی متناسب با متن به ترتیب حروف الفبا، هم در متن و هم در فهرست منابع علامت گذاری کرد.

8- زمانی که با دو نویسنده متمایز با یک نام مواجه شدیم، در صورتی که سال انتشار مقالات متفاوت باشد، با ذکر سال انتشار آن ها را از هم جدا می کنیم. در غیر این صورت شماره صفحه را باید ذکر کرد.

9- بهتر است كه جملات را به گونهای تنظیم كنیم كه مجبور ارجاع به منابع مختلف در یك جمله از متن نشویم و اگر ھم مجبور به این كار بشویم ترجیحاً یك یا دو نوبت از این روش درداخل یك كار تحقیقی استفاده كنیم.

 

    ارسال دیدگاه: