HTML tutorial

نوشتن مقدمه به بهترین نحو

چگونه يك مقدمه خوب برای مقاله علمی بنويسيم؟

همانطور که مستحضرید در قسمت های قبلی مباحث آموزشی به بیان چگونگی مقدمه مقاله پرداختیم. اکنون نکات دیگری را بیان می داریم تا گفته های پیشین تکمیل گردند.

بطور كلی ساختار مقدمه از موارد زير پيروی می ‌كند:

1- ارائه زمينه و ديدگاه درباره موضوع و اهميت

2- مروری كوتاه بر متون علمی موجود

3- بيان منطق منجر به انجام پژوهش

4- بيان هدف مطالعه

اولين خط مقدمه:

مهمترین بخش مقدمه خط اول آن است. زیرا محور آن ایجاد انگیزه در خواننده از طریق بیان اهمیت موضوع مورد تحقیق است. در جمله اول معمولاً موضوع اصلی مقاله بیان می شود.

روش ارائه مطالب در مقدمه:

همواره روش ارائه مطلب در مقدمه از عام به خاص است؛ به عبارت ديگر نويسنده، مطلب را از جنبه‌های كلي شروع می كند و رفته رفته به قسمتهای اختصاصی ‌تر می ‌پردازد تا در نهايت لزوم انجام تحقیق را روشن نمايد.

لازم است نويسنده در مقدمه تاكيد کند كه چگونه فرضيه را تهيه كرده است. در اين راستا نويسنده بايد به خوبی ارتباط مطالعات قبلی با تحقيق خود را روشن كند؛ چرا كه عدم توجه به اين نكته از شايعترين مشكلات موجود در بخش مقدمه است.

برای نوشتن مقاله نه زیاد از کتاب های مرجع استفاده کنید نه آنقدر اختصاصی بنویسید. در حالت اول مقدمه عامیانه و بدیهی به نظر می رسد و در حالت دیگر برای خواننده مبهم و سخت می شود.

در پاراگراف آخر مقدمه، هدف بیان می شود. می توانید به اختصار در مورد مزایای روش جدید استفاده شده و روش انجام آن نیز صحبت کنید.

بهتر است مقدمه آخرین قسمت های مقاله باشد که آماده می شود. در این صورت اشراف شما بر متن نوشته شده بیشتر است که باعث می شود نیازی به تغییر آنچنانی در مقدمه به وجود نیاید.

پيشنهاد می شود حجم مقدمه حداكثر دو صفحه يا 6 / 1 كل مقاله باشد( هر كدام كه كمتر است).

هرگز در مقدمه به نتايج حاصل از مطالعه اشاره نكنيد. توضیح آن را به بخش مربوط به خود واگذار کنید.

 تا حد امكان از افعال معلوم استفاده كنيد. البته «من» كلمه‌ ای است كه اكثر داوران از آن دل خوشی ندارند، و دیدگاه منفی ایجاد می کند. پس در استفاده از ضمير اول شخص تا حد امکان پرهيز كنيد.

از علائم اختصاری نادر که اکثراً در مورد آن اطلاع ندارند بپرهیزید. زیرا این کار خواننده را از خواندن ادامه مطلب منصرف می کند.

از تكرار فراوان واژگان كليدی پرهيز كنيد زيرا به زيبايی مقدمه لطمه می زند.

برخي مشكلات شايع در نوشتن مقدمه:

- عدم بیان هدف که خواننده را سردرگم می کند.

- عدم اشاره به مراجع مرتبط كه از اعتبار مطالعه می ‌كاهد.

- توضیحات اضافه در مورد مطالعات قبلی که ارتباط چندانی با موضوع مقاله ندارند.

- عدم توضیح ساختار کلی مقاله که یک شمای کلی از سایر قسمت های مقاله به خواننده نمی دهد.

    ارسال دیدگاه: