HTML tutorial

اشکال نمایش مقالات در Pubmed

اشکال نمایش مقالات در Pubmed

در پایگاه Pubmed این امکان برای کاربران وجود دارد که به صورت های مختلف بتوانند مقالات را مشاهده کنند. بسته به تمایل کاربران، نمایش های مختلفی وجود دارد که در زیر به توضیح آن ها پرداخته شده است:

1- نمایش خلاصه (Summery):

در صورت انتخاب این گزینه موارد زیر برای شما قابل مشاهده است:

نام نویسنده ،عنوان مقاله ،مأخذ (نام مجله و سایر مشخصات)، وضعیت مدرک بازیابی شده (در دست نمایه سازی، تهیه شده توسط ناشر)، تعیین غیر انگلیسی بودن مقاله، نوع مدرک (مروری و...)، یادداشتی برای عدم وجود چکیده مقاله و شماره های شناسایی (انحصاری) مقاله در Pubmed

2- نمایش مختصر (Brief):

نام نویسنده، 30 حرف اول از مقاله و PMID  (شماره شناسایی مقاله در Pub med (

3- نمایش چکیده مقاله (abstract):

نام مجله، وضعیت رکورد (در مرحله آماده سازی یا تهیه توسط ناشر)، عنوان، تعیین غیر انگلیسی بودن مقاله، نویسندگان، آدرس نویسنده، چکیده، تغییرها (انحصاری) مقاله در Pubmed

4- نمایش به شکل citation:

نام مجله، وضعیت رکورد، عنوان مقاله، تعیین مقاله در صورت غیر انگلیسی بودن، نویسندگان، آدرس  نویسنده، چکیده، نوع نوشته، اصطلاح های مش (Mesh)، نام مشخص با عنوان موضوع، مواد شیمیایی، شماره های شناسایی (انحصاری) مقاله ها در Medline, Pubmed

5- نمایش به شکل MEDLINE:

تعریف دو حرفی فیلد ها برای تمامی رکوردها در مدلاین. از این شکل نمایش برای کپی رکوردها به منظور استفاده در برنامه های نرم افزاری مدیریت کتابشناسی می توان استفاده کرد.

لینک های مهم این پایگاه:

HELP/FAQ: تمامی اطلاعات درباره نحوه استفاده از سایت و تاریخچه آن را ارائه می دهد.

my NCBD: در این قسمت می توان آدرس e-mail و مشخصات کامل خود را نوشت تا از مزایای بیشتری مثل درخواست مقاله و... برخوردار شد.

related link: می توان موضوع خود را خاص تر نمود.

link out: میتوان به مقالات full text  دسترسی پیدا کرد.

new/noteworthy: تغییراتی را که در بازنویسی و ویرایش سایت انجام شده درج می شود.

overview: راجع به خود pubmed توضیح داده شده است.

e-utility: میتوانیم برای دسترسی به سایت ها و بانکهای دیگر استفاده کنیم.

    ارسال دیدگاه: