HTML tutorial

قواعد برنامه نویسی در LATEX

در قسمت های قبلی مطالب آموزشی، آشنایی با نرم افزار LATEX بیان شد. اکنون به توضیح قواعد کلی برنامه نویسی در این نرم افزار اشاره می شود.

برای درج فرمولهای رياضی در داخل متن آنها را بين دو علامت "$" قرار می دهيم، يعنی می نويسيم $فرمول رياضی$.

اگر در جایی نیاز به توضیح وجود دارد که تمایل به نمایش آن در نسخه نهایی که پس از کامپایل به دست می آید، نداریم، پس از متن از علامت "%" استفاده می کنیم.

با قرار دادن علامت "\\" متن نوشته شده پس از آن در پاراگراف بعدی نمايش داده خواهد شد (مثل کلید Inter در Word عمل می کند).

برای دسته بندی در متن از "{" و "}" استفاده می شود. این علامت ها در متن نهایی نشان داده نمی شوند. برای نمایش این علامت ها از "}\" استفاده می کنیم.

علامت _ برای ساختن انديس و علامت ^ برای ساختن توان به كار می رود. به عنوان مثال: $x^{y^z}$ ( )

در LATEX قبل از هر دستور از "\" استفاده می شود.

تمام دستورهای LATEX در منوهای WinEdt قابل مشاهده می باشد که در صورت فراموش کردن می توانید به آن مراجعه کنید.

برای درج فرمول رياضی دارای شماره در يك سطر مجزا از دستور زير استفاده می كنيم (نيازی به استفاده از علامت $ نيست):

\begin{equation}\label{formula_label}

                                                                                                             دستور مورد نظر به زبان LATEX

\end{equation}

برای درج فرمول ریاضی بدون شماره در یک سطر مجزا از دستور equation همراه با * استفاده می کنیم.

در دستورات مشابه نيز استفاده از علامت * باعث عدم درج شماره می شود (در صورت فعال بودن بسته ها).

اگر فرمول را به جای $فرمول$ به صورت $$فرمول$$ بنويسيم آنگاه فرمول در يك سطر مجزا به صورت وسط چين (بدون

شماره) درج خواهد شد.

فرمول های ریاضی به جز توابع به طور پیش فرض به صورت ایتالیک نمایش داده می شوند. برای غیر فعال کردن این دستور از \mathrm استفاده کنید. برای فعال کردن ایتالیک به عنوان تاکید بر یک واژه از دستور \emph استفاده می شود.

حروف یونانی پر استفاده:

با استفاد از دستورات زیر می توانید از حروف یونانی بهره ببرید:

\beta

β

\alpha

α

\delta

δ

\gamma

γ

\eta

η

\varepsilon

ε

\lambda

λ

\theta

θ

\pi

π

\mu

μ

\omega

ω

\tau

τ

\Delta

Δ

\Gamma

Γ

 

نکات مهم:

مراقب "\\" خط جدید باشید.

هیچ گاه بعد از یک سطر خالی "\\" نگذارید!‌

سعی کنید دائما برنامه را اجرا کنید تا از اجرای صحیح آن مطمئن شوید.

در صورت بروز اشکالات اساسی به فایل log. رجوع کنید.

منتظر مطالب آموزشی بیشتر راجع به نرم افزار LATEX باشید.

    ارسال دیدگاه: