HTML tutorial

ویژگی های یک دانشمند موفق

تا کنون به این مطلب فکر کرده اید که چرا نام برخی از دانشمندان نظیر ادیسون، انیشتین، داروین و... هیچ گاه فراموش نمی شود؟ چه چیز باعث می شود این افراد از دیگر پیشکسوتان علم و دانش موفق تر باشند؟

در اینجا سعی شده است که تعدادی از فاکتورهای روانشناسی که باعث موفقیت قابل توجه برخی از دانشمندان می شوند به طور مختصر بیان شوند.

ارتباط های جدید برقرار کنید. خلاقیت در علم و تکنولوژی اغلب با کنار هم گذاشتن ایده ها به شکل ترکیبهای جدید بدست می آید. بسیاری از دانشمندان موفق مطالعات خود را به زمینه ی خاص که در آن تحقیق می کنند محدود نمی کنند. بلکه با مطالعات گسترده خارج از زمینه اصلی به این توانایی می رسند تا بین مشکلات معمولی که با آن ها سر و کار دارند و موارد دیگر ارتباط برقرار کنند که راه حل های جدید را کشف کنند.

تصویرسازی ذهنی کنید. این کار ایجاد ارتباط بین زمینه های مختلف علمی و نتیجه گیری روی دستاوردها را بسیار آسان می کند.

روی پروژه های مختلف کار کنید. کار بر روی پروژه های متعدد با روش های مختلف، روش های جدیدی برای برخورد با پروژه خود ایجاد می کند. محققان نباید تابع جمع باشند. چون در این شرایط انجام کار جدید میسر نمی شود و اکتشافات علمی و پیشرفت های تکنولوژی اغلب به کشف مکانیزم ها و دستکاری آن ها نیاز دارد.

از شکست ها و دستاوردهای ناهنجار نگذرید! کار در زمینه علم و تکنولوژی همیشه آن طور که مورد انتظار است پیش نمی رود. وقتی نتایج تجربی ناهنجار بدست می آید مهم است که محققین آنها را به جدیت دنبال کنند و از آنها سرسری نگذرند. از آزمایشات موفق و ناموفق چیزهای زیادی می توان آموخت.

داشتن پشتکار. با توجه به مشکلات و موانع زیادی که در مسیر تحقیقات علم و تکنولوژی وجود دارد محققین باید بر مشکلات اساسی متمرکز باشند و ار منحرف شدن به سمت مسائل جانبی بپرهیزند و یادداشت برداری دقیقی درباره موفقیت و شکستهایشان داشته باشند.

احساسات خود را کنترل کنید. کار کردن با ایده ها و ابزارها می تواند لذت بخش باشد اما انجام تحقیقی غیر استاندارد می تواند ترس از شکست را به بوجود آورد و لیکن این احساس باید مدیریت شود تا دانشمند بتواند به مدارج عالی برسد.

هیچ دانشمندی یک جزیره نیست! کار کردن به همراه دیگران می تواند عملکرد علمی را افزایش دهد. اغلب تحقیقات علمی امروز، جمعی و به شکل داشتن همکارانی منظم که در زمینه تحقیق سررشته دارند به صورت یک تیم انسجام یافته ، انجام می شوند.

نصیحت پذیر باشید. نگاه کردن به اینکه چگونه دیگر محققان موفق عمل کرده اند و گوش کردن به نصیحت مشاور نیز برای دانشمندان مفید است.

علم صرفاً یک فرایند روانشناسی و اجتماعی نیست بلکه تعاملات با جهان را نیز در بر می گیرد. دانشمندان می توانند از یافتن محیط های غنی برای مطالعه و ساختن ابزار برای شناخت خصوصیات آن محیط ها بهره مند شوند. امتحان کردن ایده ها فقط یک کار صرفاً منطقی نیست که خارج از نتایج، نظریه انجام شود بلکه تعاملی با جهان را در بر دارد که مشخص می کند که آیا خواص لازم را دارد تا به آن منسوب شود.

موارد و مطالب گفته شده همه ی آنچه را که میبایست در بر ندارد. در آینده سعی می شود تا از نقطه نظر دانشمندان بنام و موفق سخن گفته شود.

 

    ارسال دیدگاه: