HTML tutorial

مقاله مروری چیست؟

 

تحقیقی که برای فهم و درک بهتر افراد و همچنین تجمیع یک موضوع تحقیقی، با ساز و کاری خلاصه و سازماندهی شود را مقاله مروری می گویند.یک مقاله مروری بیشتر به طبقه بندی تحقیقات می پردازد و در عوض چندان توجهی به فرض و ابتدای تحقیقات ندارد. بلکه آنچه مهم است، ارزیابی و مقایسه در طبقه بندی تحقیقات است. هدف مقاله های مروری، تجمیع یک دیدگاه در یک موضوع تحقیقی به شیوه خلاصه شده است.

ساختار مقالات مروری

-        عنوان

-        چکیده

-        مقدمه

-        بدنه مقاله

-        نتیجه گیری و کارهای آینده

-        منابع

     مقدمه

مقدمه می بایست حاوی بخش های زیر باشد:

-        اهمیت موضوع از نظر تکنولوژی و چشم انداز دراز مدت به پیشرفت صنعت

-        اختصار توضیحی در باره موضوع مورد بررسی

-        دلیل فواید مقاله

-        خلاصه ای از الگوی طبقه بندی ارایه شده در این مقاله

-         خلاصه ای از راهکارهای ارایه شده و مقالات موجود با توجه به طبقه بندی ارایه شده

       بدنه مقاله

-         ارائه تکنیک های مورد بررسی با توجه به طبقه بندی ارائه شده

-        هر طبقه از طبقه بندی های موجود یا هر بخش را به طور جداگانه در مقاله پوشش دهید.

-        نشان دادن یک روند و ساز و کار از تحقیقات گذشته که روند رسیدن به این موضوع را نشان دهد.

-        مشخص کردن موسساتی که در این موضوع مقالات مختلف دارند

-        تحلیل و بررسی چالش های موجود و مشکلاتی که هنوز حل نشده اند

نتیجه گیری

در این بخش می بایست نقاط قوت و ضعف مقاله به صورت طبقه بندی و با رعایت اختصار توضیح داده شود.

     منابع

     در این بخش همه منابع باید به یک فرم باشند. لیستی از مقالات مورد استفاده با ذکر دقیق نام نویسندگان، عنوان مقاله و مجله ای که مقاله را منتشر کرده است تهیه کنید. شایان ذکر است حتی المقدر سعی کنید از Url استفاده  نکنید. همچنین نیازی به نوشتن ISBN کتب استفاده شده نیست.

     روش یافتن مقالات

جستجو در پایگاههایی چون

ACM

IEEE

Springer

ScienceDirect

Google Scholar

      رهنمودهای نوشتن مقاله مروری

-        نیاز نیست همه جزئیات ذکر شود.

-        ساختار منطقی مقاله را رعایت کنید.

-        در هر موضوع تحقیقی حداقل 5 و حداکثر 8 مقاله را به عنوان منبع انتخاب کنید.

-        هر مطلبی از یک مقاله دیگر می آورید، حتما باید نام منبعش ذگر کنید.

-        سعی کنید مقاله مروری شما حرف جدیدی را بیان کند.

  • جمشید

    زمان ارسال: ۱۳۹۵/۰۲/۱۷ ۱۷:۰۷

    سلام تشکر می کنم خوب بود مرسی

ارسال دیدگاه: