HTML tutorial

تضمین کیفیت ترجمه علمی و ویراستاری انگلیسی Native

ترجمه مقاله : کلیه ترجمه های این مجموعه دارای ضمانت بازگشت وجه می باشند. درصورت عدم رضایت متقاضی، ضمن ارائه مستندات پس از بررسی، با توجه به کیفیت ارزیابی شده توسط کارشناسان مجموعه بخشی از وجه پرداختی و یا تمام آن عودت داده خواهد شد.

ویراستاری انگلیسی Native :  ویراستاری های انگلیسی این مجموعه تماما توسط افراد Native (انگلیسی زبانان اصیل)  انجام می شود و این مجموعه کیفیت ویراستاری های انجام شده را بشرح ذیل تضمین می نماید:

درصورت عدم رضایت متقاضی از ویراستاری انجام شده پس از ارائه مستندات نظیر نامه ژورنال علمی، ویراستاری مجدد مقاله رایگان انجام خواهد شد. درصورت عدم رضایت مجدد و ارائه مستدلات کافی، پس از بررسی کارشناسان وجه پرداخت شده قابل عودت می باشد.

لطفا حتما دقت فرمایید جهت گزارش عدم رضایت ارائه مستدلات نظیر نامه سردبیر مجله الزامی می باشد.

 


logo-samandehi