HTML tutorial

هدفمندسازی پایان نامه های دانشجویی یکی از اولویت های وزارت علوم

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتروحید احمدی با اعلام این خبر اظهار داشت: فرآیند هدفمندسازی پایان نامه های دانشجویی از دو سال گذشته در وزارت علوم دنبال شده، و در سال جدید نیز این موضوع از برنامه های وزارت علوم بشمار می رود.

 

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم خاطر نشان کرد: درحال حاضر حدود یک میلیون دانشجوی تحصیلات تکمیلی در کشور وجود دارد که اگر برای این افراد پروژه های پژوهشی مشخص تعریف شود، قادر خواهیم بود به اولویت هدفمندسازی پایان نامه های دانشجویی دست یابیم.

 

دکتراحمدی افزود: برای هدفمندسازی پایان نامه های دانشجویان ابزارهایی مانند ارتباط با صنعت، اولویت بندی نیازهای کشور و ایجاد شبکه ارتباطات داخلی نیاز است.

 

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در ادامه گفت: برای تحقق هدفمندسازی پایان نامه دانشجویی در مراکز صنعتی نیز در قالب ایجاد ارتباطات داخلی انگیزه لازم برای همکاری با دانشگاه های کشور ایجاد شده است.

 

لینک خبر