اعتبار مبلغ تشویقی بابت چاپ مقاله از سوی معاونت پژوهشی

طبق اعلام دفتر مرکز استعداد های درخشان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، معاونت پژوهشی این دانشگاه با توجه به نوع مقاله مبلغی را به عنوان تشویق دانشجویان و اساتیدی که اقدام به چاپ مقاله در مجلات معتبر ISI نموده اند و در مقاله آنها در بخش Affiliation نام این دانشگاه ذکر شده باشد اختصاص داده است.

لازم به ذکر می باشد این مبلغ برای هر مقاله تنها یکبار پرداخت می گردد.

مبلغ اختصاص داده شده برای مقالات مروری در مجلات فارسی مبلغ 350 هزارتومان

مبلغ اختصاص داده شده برای مقالات چاپ شده در Pubmed ویا مجلات ISI ، 700 هزار تومان می باشد

با ازای هر واحد IF نیز 50 هزار تومان به مبلغ نیز افزوده می گردد

منبع: gtds.ir

ارسال دیدگاه: