HTML tutorial

مطالب بخش آموزش الکترونیک

نمایش # 
عنوان
ارزیابی مجلات ISI
نوشتن مقدمه به بهترین نحو
رمزگذاری فایل Excel 2014
بازیابی فایل های پاک شده بدون نیاز به نرم افزار در Word
لیست مجلات داخلی نمایه شده در پایگاه Scopus (رشته علوم پزشکی)
افزودن نام نویسنده به لیست نویسندگان مقاله تحت داوری
گزارش شفاهی پايان نامه
لیست مجلات معتبر داخلی در پایگاه ISI (رشته علوم پزشکی)
تبدیل فایل‌های پاورپوینت به ویدئو در آفیس 2010
آیا می توان بخش های مختلف یک پژوهش را در چند مقاله به چاپ رسانید؟
اشکال نمایش مقالات در Pubmed
شيوه های ذخيره ی نتايج جستجو بر روی پايگاه Pubmed
معیارهای انتخاب یک مجله مناسب
ساخت و صورتبندی اجزای متن در مقالات
ویرایش همزمان دوبخش از یک سند متنی در نرم افزار Word
خلاصه گویی در ارائه یک مطلب به خصوص پایان نامه
آشنایی با قواعد برنامه نویسی در نرم افزار LATEX
2 شاخص از مجلات که کمتر به آن پرداخته شده است
انواع مجلات
آموزش حذف قسمت های اضافی تصویر در پاورپوینت